Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το οποίο ιδρύθηκε το 1925, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με 11 Σχολές οργανωμένες σε 41 Σχολεία, συμπεριλαμβανομένης 1 Σχολής Μονοσχολείου. Η κύρια πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και καλύπτει έκταση περίπου 33,4 εκταρίων. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ίδρυμα με Σχολές  που εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών τομέων, που κυμαίνονται από φυσικές και τεχνολογικές έως κοινωνικές και επιστήμες υγείας, τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες. Περισσότεροι από 75.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές σπουδάζουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του αριθμεί περίπου 2.000 άτομα. Στο ΑΠΘ, 41 Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 92 Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών λειτουργούν σε μεμονωμένα Σχολεία, μεταξύ των οποίων υπάρχουν ορισμένα διατμηματικά, πανεπιστημιακά και διεθνή.
  
Search