Νέα

Εναρκτήρια Συνάντηση

Οι εταίροι συναντήθηκαν στις 15 Μαΐου και συζήτησαν λεπτομερώς τον σκοπό και τους στόχους του έργου. Καθόρισαν τον ρόλο κάθε εταίρου και συζήτησαν την πρώτη δραστηριότητα του έργου, η οποία αναφέρεται στη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου για τον εντοπισμό των βασικών δεξιοτήτων για την οικοδόμηση της προσωπικής επωνυμίας. Ανέλυσαν επίσης τις δραστηριότητες διάδοσης του έργου και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητάς του.  
Search